Jepp
ВОТ КАК НАДО!

Дай Бог здоровья, этому человеку.

@музыка: Kagami (CV: Yuuki Ono) and Kuroko (CV: Kenshou Ono) – 同じバニラの風の中

@темы: All|Kuroko, Kuroko Tetsuya, Kuroko no Basuke